aspa

aspa

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

2019: ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ, ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζεται το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς δάση και “ευπαθείς” περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
Στα πλαίσια αυτά:
  1. Εκδόθηκε η αριθμ. 4397/19-6-2019 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με την οποία γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την εφαρμογή του μέτρου και του τρόπου εφαρμογή αυτού.
  2. Εκδόθηκε η αριθμ. 590/19-6-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  3. Εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Για το έτος 2019 ισχύουν οι εξής αποφάσεις:

  • ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%96%CE%9B7%CE%9B7-%CE%9F5%CE%A6?inline=true 


  • ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών
 Δείτε αναλυτικά τους χάρτες απαγόρευσης κυκλοφορίας για κάθε δήμο στη σχετική απόφαση.
  • ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

  • ΠΕ Δυτικής Αττικής
Δείτε αναλυτικά τους χάρτες απαγόρευσης κυκλοφορίας για κάθε δήμο στη σχετική απόφαση.

  • ΠΕ Νήσων
 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A5%CE%9A7%CE%9B7-%CE%A9%CE%98%CE%A8?inline=true
Σημειώνεται ότι όπως αναφέρεται και στο αριθμ 6226/2012 έγγραφο ΓΓΠΠ, αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση κυκλοφορίας στο δασικό οδικό δίκτυο είναι οι κατά τόπους δασικές αρχές, ενώ για το εθνικό, επαρχιακό και αστικό δίκτυο αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπεύθυνων Τροχαίων Τμημάτων της ΕΛΑΣ.
Οι εθελοντικές οργανώσεις (σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο) μπορούν να ενημερώνουν το κοινό για την απαγόρευση κυκλοφορίας (αν έχουν δηλ. δικαίωμα οι πολίτες να βρίσκονται ή όχι στην περιοχή), μόνο στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται ρητά στις αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών για την υποστήριξη του έργου των αρμόδιων κρατικών αρχών. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ΕΟ αντιληφθεί παρουσία πολιτών στις ανωτέρω περιοχές, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις οριζόμενες για την υλοποίηση του μέτρου κρατικές αρχές οι οποίες και θα προχωρήσουν σε έλεγχο και στις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες.


Σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο 

·         “Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους, δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια, βοσκοί κλπ.), καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κ.α.)” N. 998/1979 Άρθρο 15 παρ 7. όπως προστέθηκε από τη & 1 άρθρου 59 του Ν. 2637/1998-ΦΕΚ 200 Α)
·          “Προληπτική Απαγόρευση Κυκλοφορίας: Με ειδική Δασική Απαγορευτική Διάταξη απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή ατόμων, σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας ανάλογα με τη σχετική εισήγηση της τοπικής δασικής υπηρεσίας.....Σε ότι αφορά το δασικό οδικό δίκτυο ο έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας εμποδίων διέλευσης – εισόδου (μπάρες), όπου κρίνονται αναγκαία. Θα γίνει με ευθύνη των Δασικών Υπηρεσιών. Η δαπάνη συντήρησής τους θα βαρύνει αυτές». Παρ. 1,3 Αριθμ. 179509/5077/21-12-2012 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Δασών, (ΑΔΑ: Β4Μ10-ΛΞΛ)

 Μπάρες Απαγόρευσης Κυκλοφορίας


Οι Δασικές Yπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα για λόγους προστασίας με απόφασή τους να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων στο δασικό οδικό δίκτυο. Σε αυτήν την απόφαση καθορίζεται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης καθώς και οι τυχόν εξαιρέσεις, και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κτλ)
Όμως, παρατηρείται το φαινόμενο δήμαρχοι, συνδέσμοι δήμων κτλ να τοποθετούν αυτοβούλως μπάρες επί του δασικού οδικού δικτύου με στόχο κυρίως την εφαρμογή της τήρησης του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και ευπαθών περιοχών λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
Η αδυναμία των υποστελεχωμένων δασικών υπηρεσιών να επιτηρήσουν τα δάση και να εφαρμόσουν σωστά το μέτρο της απαγόρευσης ή της τροχαίας να συνδράμει (όπως αυτό πολλάκις έχει κατατεθεί στις συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας) είναι η κύρια αιτία της ανωτέρω αυτόβουλης πρωτοβουλίας.
Το αποτέλεσμα είναι οι μπάρες αυτές να μην είναι νόμιμες, δυνάμενες να επισύρουν νομικές κυρώσεις. Για παράδειγμα, μια μπάρα με αλυσίδα που μπορεί να πέσει επάνω ένα μηχανάκι και ο οδηγός να τραυματιστεί ή ακόμη και να πεθάνει. Πρόσφατα σε δήμο της Δυτικής Αθήνας υπήρξε μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με θύμα μία γυναίκα και τον αντιδήμαρχο με ποινή 5 ετών που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο. Οι καλές προθέσεις δεν αποτελούν τεκμήριο στα "μάτια" του νόμου.
Προκειμένου να μην παρατηρηθούν τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον και για την προστασία όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα πολιτικής προστασίας καλό είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας:
Α. Να ελέγχουν αν μια υφιστάμενη μπάρα έχει πράγματι νόμιμη απόφαση κατασκευής από την οικεία δασική υπηρεσία και
Β. Αν κρίνεται ότι απαιτείται η κατασκευή κάποιας μπάρας, να γίνεται αίτημα αρμοδίωςΟι περιοχές των δασών και δασικών εκτάσεων ευαίσθητων σε πυρκαγιές που έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες απεικονίζονται στον κάτωθι χάρτη:Ακολουθήστε μας στο facebook: https://www.facebook.com/ppattikis/

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

17/7/2015 Η μεγάλη πυρκαγιά στον Υμηττό


17-7-2015 λίγο μετά της 13:00 ο Υμηττός τυλίγεται στις φλόγες.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο ανάμεσα στο νεκροταφείο Βύρωνα και τη λεωφόρο Κατεχάκη και στη συνέχεια επεκτάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές του Καρέα, της Ηλιούπολης και της Αργυρούπολης.  Μάλιστα ο καπνός κάλυψε τη μισή Αττική.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Αττικής, των ΟΤΑ και των εθελοντικών οργανώσεων.
Οι φλόγες φθάνουν μέχρι τα σπίτια και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις κατοικημένες περιοχές. Οι καμπάνες στην εκκλησία του Καρέα χτυπούν. Οι κάτοικοι με ότι έχουν διαθέσιμο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Η Πυροσβεστική εκκενώνει για προληπτικούς λόγους το Μοναστήρι της Ηλιούπολης και απομακρύνει 50 μοναχές, καθώς και το "Χαμόγελο του Παιδιού" στον Καρέα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας που είχε δημιουργηθεί. Τα 28 παιδιά μεταφέρονται σε άλλο σπίτι του οργανισμού στο Περιστέρι, ενώ οι κινητές μονάδες και η ομάδα διάσωσης του οργανισμού παραμένουν στην περιοχή, σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδράμουν.
Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδος πηγαίνει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.
Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση τους κατοίκους της Αττικής να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις για να μην δυσκολεύεται η κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων. Το εκκλησάκι,
της Αγίας Ειρήνης στην Αργυρούπολη σώζεται την τελευταία στιγμή από προσωπικό του Δήμου.
Ένας 47χρονος αστυνομικός βρέθηκε απανθρακωμένος στην περιοχή του Βύρωνα, πολύ κοντά στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους πυροσβέστες και εθελοντές σε πυρκαγιά πριν από περίπου 17 χρόνια.
Η πυρκαγιά έκαψε ολοκληρωτικά ένα σπίτι στην Ηλιούπολη, στην οδό Νεύτωνoς 69, ενώ οι φλόγες πέρασαν από τις αυλές των διπλανών σπιτιών. Ευτυχώς, τα μέλη της οικογένειας έλειπαν εκείνη την ώρα.  Στο Βύρωνα κάηκε μία ταβέρνα.
Ως ύποπτοι συνελήφθησαν δύο μελισσοκόμοι.

Μάχη με τη φωτιά στον Υμηττό - Κάηκαν σπίτια [εικόνες] | iefimerida.gr 11
Μάχη με τη φωτιά στον Υμηττό - Κάηκαν σπίτια [εικόνες] | iefimerida.gr 3

Μάχη με τη φωτιά στον Υμηττό - Κάηκαν σπίτια [εικόνες] | iefimerida.gr 27

Μάχη με τη φωτιά στον Υμηττό - Κάηκαν σπίτια [εικόνες] | iefimerida.gr 17fotia 20Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
REUTERS / YANNIS BEHRAKIS
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
REUTERS / YANNIS BEHRAKIS
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
REUTERS / YANNIS BEHRAKIS
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
REUTERS / YANNIS BEHRAKIS
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Lefteris Partsialis
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
FOSPHOTOS / Panayiotis Tzamaros
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Καμμένο σπίτι από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καρέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παντελής Σαίτας
Καμμένο σπίτι από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καρέα.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Καπνοί από τη φωτιά στον Καρέα, πίσω από τη Βουλή.
REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
Καπνοί από τη φωτιά στον Καρέα, πίσω από τη Βουλή.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Lefteris Partsialis
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
FOSPHOTOS / Panayiotis Tzamaros
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
FOSPHOTOS / Panayiotis Tzamaros
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
EUROKINISSI
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Καρέα, εκκενώνεται.
INTIME NEWS / ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον Καρέα, εκκενώνεται.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Lefteris Partsialis
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Lefteris Partsialis
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Lefteris Partsialis
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Nikos Libertas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
SOOC / Menelaos Myrillas
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Καπνοί από την πυρκαγιά στον Καρέα, διακρίνονται πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Καπνοί από την πυρκαγιά στον Καρέα, διακρίνονται πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καρέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καρέα.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
EUROKINISSI / ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
EUROKINISSI / ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Κάτοικος συμμετέχει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Κάτοικος συμμετέχει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά στον Υμηττό . Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καρέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Καρέα.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας . Στρατιωτικός συμμετέχει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Υμηττό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Στρατιωτικός συμμετέχει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Υμηττό.
Πυρκαγιά στον Υμηττό - Καρέας .
EUROKINISSI / ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Παλιό λατομείο - Αργυρούπολη - πυρκαγιά. Η περιοχή του παλιού λατομείου στην Αργυρούπολη.
NAFTEMPORIKI.GR
Η περιοχή του παλιού λατομείου στην Αργυρούπολη.